The Effects of Laa E-Laaha Il-Lal-Laah (Kalima)

THE EFFECTS OF LAA E-LAAHA IL-LAL-LAAH By Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan —————————————- The kalimah (word) Laa…